Przepisy

Nowela ustawy o kierujących pojazdami - opublikowana!

W Dzienniku Ustaw z datą 17 stycznia 2013 r. pozycja nr 82 opublikowano ustawę z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniającą ustawę o kierujących pojazdami.
 

Zmienione rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia - kurs reedukacyjny

W Dzienniku Ustaw datowanym na 7 stycznia 2013 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH 2012

Komenda Główna Policji: w 2012 r. na drogach najmniej zabitych od lat

W 2012 r. na drogach doszło do 36,5 tys. wypadków; zginęło w nich 3,5 tys. osób, a 45 tys. zostało rannych - wynika ze wstępnych danych policji. Choć liczba zabitych była najniższa od 1989 r., to w przeliczeniu na milion mieszkańców jest ona w Polsce wciąż wysoka.

2013 ROK - NOWE BLANKIETY PRAWA JAZDY

Resort transportu przygotował nowy wzór prawa jazdy. Wymaga tego nowa ustawa o kierujących pojazdami i dyrektywa unijna. Już od 2013 roku będą obowiązywać nowe wzory prawa jazdy.

Strony