TRANSPORT DROGOWY

Pakiet Mobilności z Parlamentu wraca do Komisji Transportu

4 lipca 2018 roku w Parlamencie Europejskim po raz kolejny odbyły się głosowania dotyczące Pakietu Mobilności. Ich skutkiem jest decyzja o ponownym opracowaniu zapisów przez Komisję TRAN. Oświadczenie Jana Buczka Prezesa ZMPD.

2018 - wakacyjne ograniczenia ruchu w Polsce

Rozpoczynają się wakacyjne ograniczeniach ruchu na terytorium Polski. Zakaz będzie obowiązywał dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju od piątku 29 czerwca br. tj. od ostatniego piątku czerwca do niedzieli 2 września br. tj. do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, w następujących dniach i godzinach:

SENT: od 14 czerwca 2018 r. zmiany w ustawie o monitorowaniu

Ustawą z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, zwaną dalej „ustawą zmieniającą”, do systemu monitorowania zostały wprowadzone zmiany.

Wejście w życie nowych przepisów nastąpi 14 czerwca 2018 r.

Komisja PE przeciwko objęciu przewoźników dyrektywą o delegowaniu

Komisja transportu PE opowiedziała się za tym, aby przewoźnicy drogowi w transporcie międzynarodowym nie byli objęci dyrektywą o pracownikach delegowanych. Decyzja nie przesądza o ostatecznym kształcie przepisów, ale - jak podkreślają polscy europosłowie - jest sukcesem Polski.

Polska: majowe ograniczenia w ruchu

27kwietnia 2018
Przypominamy o okresowych ograniczeniach ruchu na terytorium Polski. Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w następujących dniach:

W Parlamencie Europejskim przewoźnicy konsekwentnie przeciwko delegowaniu

czwratek 01-03-2018

W Parlamencie Europejskim nadal trwają prace nad stanowiskiem wobec przedstawionych w ubiegłym roku przez Komisję Europejską propozycji legislacyjnych, zebranych w ramach tzw. Pakietu Mobilności. Jednym z wydarzeń towarzyszących debacie było zorganizowane 27 lutego br. przez Komisję TRAN seminarium poświęcone potencjalnemu wpływowi nowych aktów prawnych na funkcjonowanie sektora transportu drogowego.

Odpoczynki regularne tygodniowe 45 godzinne - zakaz w Holandii

Holandia- kary za odpoczynek w kabinie. Inspekcja Środowiska Naturalnego i Transportu (Inspectie Leefomgeving en Transport) w Holandii nadzoruje przestrzeganie zakazu odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu.

Trzeba zmienić zasady podziału i wydawania zezwoleń – postuluje ZMPD

ZMPD domaga się usprawnienia systemu wydawania zezwoleń międzynarodowych. Prezes Jan Buczek zaprosił na 16 stycznia 2018 r. do dyskusji na ten temat prezesów stowarzyszeń przewoźników, których członkowie wykonują najwięcej przewozów na wschód.

Strony