TRANSPORT DROGOWY

Dramat kierowców na wschodnich granicach Polski. Jan Buczek z apelem do premiera

Dramatyczna sytuacja zablokowanych na wschodnich granicach Polski kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy zobligowała prezesa ZMPD Jana Buczka do apelu do premiera Mateusza Morawieckiego.

Holandia - elektroniczne zgłoszenie delegowania

30.01.2020

Od 1 marca 2020 r. Holandia wprowadza elektroniczny system zgłaszania dla pracodawców, których kierowcy są tymczasowo delegowani do Holandii.

Świąteczne ograniczenia w ruchu pojazdów

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przypomina o zakazie ruchu pojazdów powyżej 12 ton. Zakaz będzie obowiązywał od 20 do 22 kwietnia, czyli w Wielką Sobotę, Niedzielę i w Wielkanocny Poniedziałek. Uwaga kara za naruszenie zakazu wynosi 2 000zł.

Od 1 stycznia 2019 r. płaca minimalna w Niemczech wynosi 9,19 euro brutto za każdą przepracowaną godzinę.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązują w Niemczech przepisy nakazujące wypłatę co najmniej minimalnego wynagrodzenia zagranicznym pracownikom wykonującym pracę w tym kraju. Wynika to z zapisów unijnej dyrektywy o delegowaniu pracowników, której przepisy obejmują również wysoko mobilnych pracowników, jakimi są kierowcy transportu międzynarodowego.

SENT 2019 - Już obowiązują nowe kary z pakietu przewozowego

Od początku 2019 r. kierowcy, którzy przewożą np. paliwo bądź skażony alkohol, a mają niesprawny lokalizator GPS, ryzykują mandatem w wysokości nawet 7,5 tys. zł. Jeszcze więcej, bo 10 tys. zł, zapłaci przewoźnik, który zapomni o takim urządzeniu.

 

Pakiet Mobilności z Parlamentu wraca do Komisji Transportu

4 lipca 2018 roku w Parlamencie Europejskim po raz kolejny odbyły się głosowania dotyczące Pakietu Mobilności. Ich skutkiem jest decyzja o ponownym opracowaniu zapisów przez Komisję TRAN. Oświadczenie Jana Buczka Prezesa ZMPD.

2018 - wakacyjne ograniczenia ruchu w Polsce

Rozpoczynają się wakacyjne ograniczeniach ruchu na terytorium Polski. Zakaz będzie obowiązywał dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju od piątku 29 czerwca br. tj. od ostatniego piątku czerwca do niedzieli 2 września br. tj. do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, w następujących dniach i godzinach:

SENT: od 14 czerwca 2018 r. zmiany w ustawie o monitorowaniu

Ustawą z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, zwaną dalej „ustawą zmieniającą”, do systemu monitorowania zostały wprowadzone zmiany.

Wejście w życie nowych przepisów nastąpi 14 czerwca 2018 r.

Strony