NAJNOWSZE INFORMACJE

Umowa ADR 2017 i instrukcje pisemne w pojeździe

04-08-2017
Do ZMPD dochodzą informacje, że przewoźnicy otrzymują kary za brak w pojazdach odpowiednich instrukcji pisemnych zgodnych z ADR. Gdy przewożone są towary podlegające pod te przepisy, wówczas
w określonych przypadkach taka instrukcja musi znajdować się  w pojeździe.

Rząd przyjął projekt ustawy o monitorowaniu przewozów - GPS w pojazdach

02-08-2017
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania  drogowego przewozu towarów, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Znowelizowana ustawa wprowadza nowe środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów: lokalizator (telekomunikacyjne urządzenie końcowe wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych wraz z aplikacją nieodpłatnie udostępnianą przez Krajową Administrację Skarbową do zainstalowania na smartfonie lub tablecie) i zewnętrzny system lokalizacji GPS (gromadzący dane geolokalizacyjne środka transportu przekazywane z zainstalowanego w nim  urządzenia wykorzystującego pozycjonowanie satelitarne i transmisję danych).

UWAGA! Rumunia: ograniczenia temperaturowe od 2.08.2017 r.

Jak poinformowało Rumuńskie Stowarzyszenie Przewoźników Zarząd Dróg CNAIR w dn. 2 sierpnia 2017 r. wprowadził  tymczasowe zakazy ruchu ze względu na wysokie temperatury powietrza. Ograniczenia obowiązują w godzinach od 12.00 do 20.00  dla pojazdów powyżej 7,5 t dmc na drogach krajowych i autostradach w następujących regionach: Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Sibiu, Alba, Bihor, Cluj, Mureș, Sălaj, Satu Mare, Maramureș and Bistrița Năsăud.

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego – kategoria I

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej.
Kategoria I dotyczy pojazdów:
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Zmiana instrukcji pisemnych ADR od 1 lipca 2017!

Od 1 lipca 2017 roku w przewozach ADR (towary niebezpieczne) zostały wprowadzone zmiany. Między innymi została zmieniona pisemna instrukcja dla kierowcy.

OZPTD protestuje do Minister Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego protestuje do Minister Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej przeciwko praktykom ZUS, który wprowadza nowe niewspółmiernie uciążliwe bariery administracyjne uniemożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców transportu drogowego.

ZGŁOŚ USZKODZENIE LUB UTRATĘ KARTY

Należy pamiętać, że w przypadku zgubienia/kradzieży/uszkodzeniu karty koniecznie trzeba poinformować PWPW wysyłając Zgłoszenie:

Wzrost stawek ubezpieczenia OC - wyjaśnienia KNF

Wzrost stawek ubezpieczenia OC był w ostatnim czasie przedmiotem kilku interwencji ZMPD. Jedno z pism zostało skierowane przez Zrzeszenie do Komisji Nadzoru Finansowego.