NAJNOWSZE INFORMACJE

Wykaz państw, które zawiesiły przepisy dot. czasu pracy i odpoczynku kierowców

Codziennie przybywa państw, które w związku z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 zawieszają tymczasowo egzekwowanie niektórych przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów ciężarowych i odpoczynku kierowców, określonych w rozporządzeniu (WE) nr  561/2006.

30 marca - ograniczenia: CH, MD, SK, HU, KZ, TR, BY, FI, SLO, ES, NO, UA, DE, RU, TM, FR, LV, GB, RO, DK, IT, GR - aktualizowane

Codziennie pojawiają się nowe informacje dotyczące wykonywania transportu towarowego, które natychmiast przekazujemy.

Niemcy: czasowe zniesienie obowiązku posiadania kodu 95!

24.03.2020

Na swojej stronie internetowej Federalny Urząd Transportu Drogowego (BAG) – odpowiednik polskiej Inspekcji Transportu Drogowego – opublikował komunikat dotyczący czasowego zniesienia obowiązku posiadania przez kierowcę zawodowego kodu „95”.

Okresowe badania lekarskie w trakcie epidemii – stanowisko GIP

Główny Inspektor Pracy wydał zalecenia związane z obowiązkiem wykonywania okresowych badań lekarskich w trakcie epidemii koronawirusa SARS CoV-2. Wprowadzone tymczasowe rozwiązania mają zminimalizować ryzyko zakażenia pracowników i rozprzestrzenienia się wirusa w zakładach pracy.

23 marca; ograniczenia i zwolnienia w FR, LV, GB, TR, RO, DK, IT - aktualizowane

Codziennie pojawiają się nowe informacje dotyczące wykonywania transportu towarowego.
Informacje z 23 marca
 

Dramat kierowców na wschodnich granicach Polski. Jan Buczek z apelem do premiera

Dramatyczna sytuacja zablokowanych na wschodnich granicach Polski kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy zobligowała prezesa ZMPD Jana Buczka do apelu do premiera Mateusza Morawieckiego.

Brexit - co wyjście Wielkiej Brytanii z UE oznacza w 2020 r. dla firm

31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. 1 lutego 2020 r. jest:

  • datą wejścia w życie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE,
  • pierwszym dniem, w którym UE będzie liczyć już 27 a nie 28 państw członkowskich,
  • pierwszym dniem rozpoczęcia okresu przejściowego, który będzie trwać do końca 2020 roku.
Planowane zmiany w kodeksie drogowym - Zwiększamy bezpieczeństwo ruchu drogowego

Od 1 lipca 2020 roku. Zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym, ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia oraz zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych przewiduje projekt ustawy wprowadzający rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.