NAJNOWSZE INFORMACJE

Placa minimalna w Austrii - informacje po spotkaniu z oraganami administracyjnymi

17.02.2017
We wtorek 14 lutego 2017 odbyła się konferencja, spotkanie robocze Zrzeszenia Austriackich Spedytorów i Firm Transportowych z przedstawicielami austriackich organów administracyjnych, w której braliśmy czynny udział. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa d/s Socjalnych, Policja Gospodarcza i Finansowa.

PROBLEMY PRZEWOŹNIKÓW DREWNA - DŁUŻYCY

Ponownie powócił problem w zakresie przewozu drewna dłużycowego przy zastosoawaniu przyczep typu DOLL, Glogerr. W związku ze wzmożonymi kontrolami drogowymi na terenie województwa podkarpackiego przez Policję, w wyniku których zatrzymywane są dowody rejestracyjne i wydawane zakazy dalszej jazdy przwoźnicy podjęli szereg działań w celu uregulowania tego problemu.

Holandia: płaca minimalna w transporcie

styczeń 2017
Z dniem 1 stycznia 2017r. operacje transportu międzynarodowego (z wyłączeniem tranzytu) oraz kabotaż zostały  objęte prawem holenderskim dotyczącym płacy minimalnej. Wymóg płacy minimalnej nie ma zastosowania jedynie w  przypadku samozatrudnienia, pod warunkiem udowodnienia przez kierowcę, że jest właścicielem pojazdu, który prowadzi.
Płaca uzależniona jest od tygodniowego wymiaru pracy oraz wieku kierowcy.

Delegowanie kierowców - TLN i ZMPD jednym głosem o delegowaniu pracowników

Przedstawiciele holenderskiego związku przewoźników TLN spotkali się 25 stycznia 2017 r. z przedstawicielami Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Podczas dyskusji poruszono kwestie związane z dyrektywą Parlamentu Europejskiego o delegowaniu pracowników.

Francja: elektroniczne zaświadczenia od 1 stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 roku zaświadczenia o delegowaniu pracowników do Francji muszą być wysyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu SIPSI - dostępnego na stronie internetowej francuskiego Ministerstwa Pracy.

Włochy: kabotaż – zgłoszenie elektroniczne od 26 grudnia 2016 r.

Począwszy od 26 grudnia 2016 r., wprowadzony został obowiązek wysłania zgłoszenia o delegowaniu pracowników do Włoch. Dotyczy on przedsiębiorstw mających siedzibę w innych państwach członkowskich lub w krajach trzecich / nienależących do UE oraz agencji zatrudnienia mających siedzibę w innym państwie członkowskim, które delegują pracowników do Włoch.

Austria - kabotaż i delegowanie

Informujemy, że zgodnie z naszą wiedzą na dzień dzisiejszy tj. 28.12.2016 r. jedynie wykonywanie  przewozów kabotażowych obliguje przedsiębiorców do spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących płacy minimalnej i  zasad delegowania. W przypadku pojawienia się dodatkowych  informacji  w powyższych kwestiach będziemy informować na bieżąco. W treści znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące płacy minimalnej na terenie Austrii.

Francuzi zadają kolejny cios branży transportowej: Od 2017 nawet 50 euro za zgłoszenie pracownika przez internet

13-12-2016
Obowiązek zgłaszania kierowców francuskim urzędnikom wynika z obowiązującej od lipca ustawy Loi Macron. Zgodnie z wydanym pod koniec lipca rozporządzeniem zaświadczenia o oddelegowaniu kierowców (…) mają być składane francuskiemu ministerstwu pracy za pomocą platformy SIPSI (www.sipsi.travail.gouv.fr). Platforma ta już działa, lecz na razie korzystanie z niej nie jest obowiązkowe. W odniesieniu do kierowców zmieni się to od 1 stycznia 2017 r.