NAJNOWSZE INFORMACJE

Kary za ADR od 1 stycznia 2017 r bezprawne!

Po raz kolejny w Polsce mamy sytuację dotyczacą zaniedbania polegającego na nieogłoszeniu w dzienniku urzędowym zamian które zostały wprowadzone w 2017 roku.  Kary związane z przewozem towarów niebezpiecznych po 1 stycznia 2017 r nie mają podstawy prawnej! Zapraszamy wszystkich, którzy otrzymali decyzje administracyjne związane z przewozem towarów niebezpiecznych po 1 stycznia 2017 roku do kontaktu.

Uwaga: karty do tachografów ze skróconym terminem ważności

Kolejne problemy z kartami kierowców. W związku z zarejestrowanym błędem certyfikatu cyfrowego na kartach do tachografu skutkującym skróceniem terminu ważności wydanych kart odnotowane zostały przypadki, że karta zostaje uznana przez tachograf za nieważną szybciej, niż to wynika z informacji na niej nadrukowanej. Kto jest odpowiedzialny za takie niedopatrzenie, służby kontrolne w całej Europie będą z tego powodu nakładały wysokie kary na przewoźników!

Przewóz drewna dłużycowego ciąg dalszy problemów ?

27-02-2017
W dniu 23 lutego br. w Ministerstwie Transportu i Budownictwa odbyło się spotkanie w sprawie zasad przewozu drewna dłużycowego. W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący Związku Piotr Litwiński, Wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki Dyrektor Generalny Andrzej Bogdanowicz oraz członkowie Związku – przedstawiciele producenta przyczep samosterujących Panowie Rajmund Mikulski oraz Damian Osuch. Liczną stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele innych organizacji zrzeszających przewoźników drogowych

Placa minimalna w Austrii - informacje po spotkaniu z oraganami administracyjnymi

17.02.2017
We wtorek 14 lutego 2017 odbyła się konferencja, spotkanie robocze Zrzeszenia Austriackich Spedytorów i Firm Transportowych z przedstawicielami austriackich organów administracyjnych, w której braliśmy czynny udział. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa d/s Socjalnych, Policja Gospodarcza i Finansowa.

PROBLEMY PRZEWOŹNIKÓW DREWNA - DŁUŻYCY

Ponownie powócił problem w zakresie przewozu drewna dłużycowego przy zastosoawaniu przyczep typu DOLL, Glogerr. W związku ze wzmożonymi kontrolami drogowymi na terenie województwa podkarpackiego przez Policję, w wyniku których zatrzymywane są dowody rejestracyjne i wydawane zakazy dalszej jazdy przwoźnicy podjęli szereg działań w celu uregulowania tego problemu.

Holandia: płaca minimalna w transporcie

styczeń 2017
Z dniem 1 stycznia 2017r. operacje transportu międzynarodowego (z wyłączeniem tranzytu) oraz kabotaż zostały  objęte prawem holenderskim dotyczącym płacy minimalnej. Wymóg płacy minimalnej nie ma zastosowania jedynie w  przypadku samozatrudnienia, pod warunkiem udowodnienia przez kierowcę, że jest właścicielem pojazdu, który prowadzi.
Płaca uzależniona jest od tygodniowego wymiaru pracy oraz wieku kierowcy.

Delegowanie kierowców - TLN i ZMPD jednym głosem o delegowaniu pracowników

Przedstawiciele holenderskiego związku przewoźników TLN spotkali się 25 stycznia 2017 r. z przedstawicielami Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Podczas dyskusji poruszono kwestie związane z dyrektywą Parlamentu Europejskiego o delegowaniu pracowników.

Francja: elektroniczne zaświadczenia od 1 stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 roku zaświadczenia o delegowaniu pracowników do Francji muszą być wysyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu SIPSI - dostępnego na stronie internetowej francuskiego Ministerstwa Pracy.