NAJNOWSZE INFORMACJE

Słowenia: system poboru opłat dla pojazdów powyżej 3,5 tony

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Lublanie ZMPD przypomina, że od 1 kwietnia 2018 r. w Republice Słowenii funkcjonować będzie nowy system poboru opłat dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t – DarsGo.

Niemieckie sądy: MiLoG narusza swobodę świadczenia usług

Stosowanie niemieckiej ustawy o płacy minimalnej w stosunku do firm przewozowych spoza RFN byłoby naruszeniem traktatowej swobody świadczenia usług – orzekł jeden z niemieckich sądów rejonowych, co potwierdził właśnie Sąd Krajowy w Ansbach.

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

2018-03-13

Planowane zwiększenie kar dla przewoźników!!!!
Projekt nowelizacji wprowadza lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej. Doprecyzowuje ponadto obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Propozycje MI dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE.

 

Nowe przepisy dotyczące transportu drewna

piątek 02-03-2018
28. lutego weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 13. lutego 2018r. w sprawie sposobu przewozu ładunku. Nowe przepisy jasno określają, że przewożenie drewna dłużycowego przyczepami samosterującymi połączonymi ładunkiem jest legalne.

W Parlamencie Europejskim przewoźnicy konsekwentnie przeciwko delegowaniu

czwratek 01-03-2018

W Parlamencie Europejskim nadal trwają prace nad stanowiskiem wobec przedstawionych w ubiegłym roku przez Komisję Europejską propozycji legislacyjnych, zebranych w ramach tzw. Pakietu Mobilności. Jednym z wydarzeń towarzyszących debacie było zorganizowane 27 lutego br. przez Komisję TRAN seminarium poświęcone potencjalnemu wpływowi nowych aktów prawnych na funkcjonowanie sektora transportu drogowego.

Odpoczynki regularne tygodniowe 45 godzinne - zakaz w Holandii

Holandia- kary za odpoczynek w kabinie. Inspekcja Środowiska Naturalnego i Transportu (Inspectie Leefomgeving en Transport) w Holandii nadzoruje przestrzeganie zakazu odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu.

Polska: nowe przepisy o przewozie odpadów

UWAGA!!! Przypominamy o rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, które wchodzi w życie w dn. 24.01.2018 roku.

Trzeba zmienić zasady podziału i wydawania zezwoleń – postuluje ZMPD

ZMPD domaga się usprawnienia systemu wydawania zezwoleń międzynarodowych. Prezes Jan Buczek zaprosił na 16 stycznia 2018 r. do dyskusji na ten temat prezesów stowarzyszeń przewoźników, których członkowie wykonują najwięcej przewozów na wschód.