NAJNOWSZE INFORMACJE

Włochy: sankcje za odpoczynek w kabinie

11-05-2018

Włochy rozpoczynają egzekwowanie decyzji TSUE o zakazie regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie (45 godzin).

Policja boi się własnych radarów

Po wyrokach podważających jakość policyjnych „suszarek” w Komendzie Głównej Policji powołano specjalny zespół. Ma on sprawdzić, wiarygodność używanych radarów.

Polska: majowe ograniczenia w ruchu

27kwietnia 2018
Przypominamy o okresowych ograniczeniach ruchu na terytorium Polski. Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w następujących dniach:

Wielka Brytania: proste zasady bezpiecznych przewozów

Wykonujesz przewozy do Wielkiej Brytanii? Zwracaj uwagę na zagrożenia i uwarunkowania dla transportów w tej relacji
 ZMPD  razem z Home Office i Ambasadą Brytyjską w Polsce przypominają kierowcom i przewoźnikom o prostych zasadach, które poprawią ich bezpieczeństwo w czasie wykonywania przewozów do/z Wielkiej Brytanii.

RODO ochrona danych osobowych w firmie transportowej

Już od 25 maja 2018 roku będzie obowiązywało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – RODO. Rozporządzenie to rozszerza prawa osób fizycznych co do ochrony ich danych osobowych oraz precyzuje zadania administratorów danych (również firm transportowych) w zakresie właściwego zapewnienia tej ochrony.

Słowenia: system poboru opłat dla pojazdów powyżej 3,5 tony

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Lublanie ZMPD przypomina, że od 1 kwietnia 2018 r. w Republice Słowenii funkcjonować będzie nowy system poboru opłat dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t – DarsGo.

Niemieckie sądy: MiLoG narusza swobodę świadczenia usług

Stosowanie niemieckiej ustawy o płacy minimalnej w stosunku do firm przewozowych spoza RFN byłoby naruszeniem traktatowej swobody świadczenia usług – orzekł jeden z niemieckich sądów rejonowych, co potwierdził właśnie Sąd Krajowy w Ansbach.

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

2018-03-13

Planowane zwiększenie kar dla przewoźników!!!!
Projekt nowelizacji wprowadza lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej. Doprecyzowuje ponadto obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Propozycje MI dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE.