Polskie Drogi

Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach od 1 lipca 2020 r. zajmie się KAS

Od 1 lipca 2020 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Prezydent podpisał 16 czerwca 2020 r. nowelizację ustawy o drogach publicznych. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r. Zastąpi go nowy, oparty na geolokalizacji. Będzie on wygodny dla kierowców oraz przewoźników i nie będzie generował po ich stronie niepotrzebnych obowiązków i kosztów.

Polska: letnie zakazy ruchu pojazdów

Wraz z końcem roku szkolnego i początkiem wakacji, od 26 czerwca obowiązują letnie zakazy ruchu pojazdów o dmc powyżej 12 t: 

  • w piątki, w godzinach 18-22
  •  w soboty, w godzinach 8-14
  •  w niedziele, w godzinach 8-22.

Zakazy potrwają do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć w szkołach. Wyjątki od zakazów zawarte są w rozporządzeniu Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. 2019 poz. 1968 z późniejszymi zmianami).

ZMPD o ograniczeniach dla ciężarówek o nacisku 11,5 t

Piotr Mikiel, dyrektor Departamentu Transportu ZMPD w Polsce dla Dziennika Gazety Prawnej o projekcie nowelizacji ustawy o drogach publicznych.

Raport NIK o reformie ViaToll został utajniony. "Jest miażdżący"

Alarmujący raport Najwyższej Izby Kontroli o tym, jak przygotowywano reformę systemu ViaToll, który przynosił miliardowe wpływy do budżetu, został utajniony - poinformował portal tvn24.pl, powołując się na swoje źródła. Stało się tak na skutek działań Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) i Instytutu Łączności.

TSUE: polskie drogi z wyrokiem - komentarze z mediów

W czwartek 21 marca 2019 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok w sprawie dotyczącej ograniczania na terenie Polski ruchu pojazdów silnikowych, których maksymalny nacisk na oś napędową wynosi 11,5 t.

Kierowco, nie przegap MOP-u

(NIK o miejscach obsługi podróżnych (MOP) przy autostradach i drogach ekspresowych)

Oddawane do użytku odcinki autostrad i dróg ekspresowych poprawiają wprawdzie infrastrukturę komunikacyjną Polski, jednak ciągle brakuje na nich miejsc obsługi podróżnych wyposażonych w stacje paliw (MOP kategorii II i III). Mało takich miejsc jest zwłaszcza na ekspresówkach. Nierzadko zdarza się, że takie MOP udostępniane są podróżnym dopiero po kilku latach od oddania do użytkowania odcinka autostrady lub drogi ekspresowej. Co więcej często są oddalone od siebie o wiele kilometrów (w skrajnych przypadkach nawet ponad 150 km), co niekorzystnie wpływa zarówno na komfort podróżowania tymi drogami, jak i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jak zauważa NIK, na tablicach informacyjnych dotyczących miejsc obsługi podróżnych brakuje informacji o odległości do kolejnego MOP, co jest już standardem w krajach Europy Zachodniej.

Nośność polskich dróg: czekamy na wyrok Trybunału Sprawiedliwości

W środę 20 czerwca 2018 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości UE odbędzie się rozprawa dotycząca naruszenia przez Polskę dyrektywy 96/53/WE. Akt ten ustanawia maksymalne dopuszczalne wymiary i obciążenia pojazdów w ruchu międzynarodowym i krajowym.

VIATOLL -Przyszłość elektronicznego systemu poboru opłat drogowych pod znakiem zapytania.

Przekazanie obsługi elektronicznego systemu poboru opłat drogowych do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego to duże ryzyko, które może mieć poważne skutki – ocenia poseł PO Stanisław Żmijan. Zdaniem wiceszefa sejmowej Komisji Infrastruktury GITD nie ma doświadczenia, wiedzy ani narzędzi, które umożliwiłyby sprawne zarządzanie systemem e-myto. Dlatego część zadań i tak trzeba będzie zlecać wyspecjalizowanym podmiotom prywatnym. Ta decyzja będzie mieć też negatywne skutki dla kierowców, ponieważ jednostka, która nakłada kary, będzie jednocześnie rozpatrywać odwołania ukaranych.

Strony