Bezpieczny Kierowca

Francja: zakaz odpoczynku w kabinach pojazdów do 3,5 t

Na mocy francuskiego Dekretu nr 2020-1104, obowiązującego od września, na przewoźników jest nakładana kara w przypadku nieprzestrzegania przepisów art. L.3134-4 Kodeksu transportowego. 

Konieczne jest pilne rozwiązanie problemu wiz dla zawodowych kierowców-obcokrajowców

08.04.2020

ZMPD zwróciło się do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z prośbą o pomoc w kwestii dotyczącej przedłużenia ważności wiz krajowych i jednocześnie braku możliwości poruszania się na tych wizach poza granicami Polski. 

Wykaz państw, które zawiesiły przepisy dot. czasu pracy i odpoczynku kierowców

Codziennie przybywa państw, które w związku z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 zawieszają tymczasowo egzekwowanie niektórych przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów ciężarowych i odpoczynku kierowców, określonych w rozporządzeniu (WE) nr  561/2006.

Planowane zmiany w kodeksie drogowym - Zwiększamy bezpieczeństwo ruchu drogowego

Od 1 lipca 2020 roku. Zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym, ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia oraz zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych przewiduje projekt ustawy wprowadzający rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Nielegalni imigranci w ciężarówkach: Jak się bronić przed tym procederem?

Nielegalni imigranci włamują się do pojazdów i próbują przedostać się do państw, w których widzą swoją przyszłość, m.in. do Wielkiej Brytanii. Przewoźnicy i kierowcy narażeni są na bardzo poważne konsekwencje tego zjawiska.

Aplikacja na smartfony dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy

Jesteś kierowcą zawodowym wykonującym międzynarodowy transport drogowy? Ta aplikacja jest dla Ciebie!

Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przygotował aplikację mobilną na telefon komórkowy, która dotyczy wykonywania transportu międzynarodowego.

Działania kontrolno – prewencyjne pn. „TIR” na polskich drogach

sierpień 2018 - Policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania kontrolno – prewencyjne ukierunkowane na bezpieczeństwo na drogach w okresie wakacyjnych wyjazdów i powrotów oraz na wiążące się z tym przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy przez kierujących pojazdami ciężarowymi.

Wyrok ETS: regularny odpoczynek kierowców NIE w pojeździe

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z 20 grudnia stwierdził, że kierowcy nie mogą odbierać regularnego odpoczynku w kabinie pojazdu.

Strony