Polskie Drogi

Oznakowanie dróg płatnych

Tabliczka do znaków drogowych T-34 wskazuje zaś pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną i umiejscowiona jest na drogach objętych poborem opłaty elektronicznej, łącznie ze znakami numeru drogi: E-15a „numer drogi krajowej”, E-15c „numer autostrady” albo E-15d „numer drogi ekspresowej”.

Przypominamy także, że obowiązek wnoszenia opłaty za przejazd po sieci dróg płatnych wynika bezpośrednio z Ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw ii nie zależy on od oznakowania dróg płatnych. Szczegółowy wykaz odcinków płatnych został wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Ponadto pełna lista znajduje na stronie VIATOLL w zakładce Mapa.

Poniżej prezentujemy znaki dróg płatnych, które zaczęły obowiązywać w Polsce od 30 czerwca 2011 roku:

d-39aT-24