Przepisy

Zmiana formularza zgłoszeniowego MiLoG

Na stronie Zoll.de pojawiła się skorygowana wersja formularza zgłoszeniowego 033037 mobil. Oprócz uzupełnia dotyczącego podstawy prawnej, najważniejsza zmiana dotyczy strony 2, gdzie zmieniono tytuł dotyczący planowanego zatrudnienia (obecni brzmi: planowane zaangażowanie w Niemczech) oraz dodano dodatkową kolumnę pt. Anzahl der Einsätze (w wolnym tłumaczeniu liczba planowanego w podanym czasie zaangażowania/operacji transportowych/przejazdów danego kierowcy na terenie Niemiec).
Ponowne (po upływie 6 miesięcznego okresu) zgłoszenie należy wysłać już na nowym druku.

Przypominamy jednocześnie, że mimo toczącego się postępowania w Komisji Europejskiej w sprawie zgodności z prawem unijnym przepisów niemieckiej płacy minimalnej MiLoG, ich obowiązywanie nie zostało zawieszone (z wyjątkiem przewozów tranzytowych) i obowiązek zgłaszania kierowców, ewidencjonowania czasu pracy i wypłaty 8,5 € za godzinę pracy nadal istnieje.


Link do formularza:

https://www.formulare-bfinv.de/ffw/form/display.do?%24context=86D0048C02B86DE5B9DD


https://www.formulare-bfinv.de/ffw/form/display.do?%24context=72A868D8841C4E4B72AA