Fotoradary

Mandaty z fotoradarów niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał we wtorek wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem RPO art. 129g ust. 4 prawa o ruchu drogowym jest sprzeczny z Konstytucją. Stanowi on, że minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozporządzenia sposoby gromadzenia i udostępniania danych i obrazów kierowców przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Fotoradary przy polskich drogach są obsługiwane przez ITD (inspekcja przekazuje policji dane o kierowcach popełniających wykroczenia, na podstawie czego wystawiane są mandaty).

Więcej na TVN24