Kandydat na Kierowcę

Kierowca-mechanik – czy powróci ten kierunek kształcenia?

29 stycznia tego roku ukazał się projekt z podstawą kształcenia w zawodzie kierowca-mechanik. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca-mechanik powinien być w pełni przygotowany do realizacji zadań czekających na zawodowych kierowców.
Szczególny nacisk zostanie położony na wykształcenie umiejętności: prowadzenia pojazdów samochodowych, wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy, prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy, wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego, oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.
(...) Bez wątpienia byłaby to zmiana na lepsze. Aktualnie przewoźnicy podkreślają, że osoby, które zdobyły prawo jazdy kat. C oraz C+E na komercyjnych kursach, dopiero aspirują do bycia zawodowymi kierowcami.
– Duży wpływ na taką sytuację ma wolny rynek, w którym dominuje kryterium najniższej ceny. To prowadzi do tego, że szkolenia to fikcja. Co z tego, że młody człowiek zdobył uprawnienia, skoro brak mu praktycznych umiejętności? Nikt nie powierzy takiej osobie przewozu towaru, często o wartości wielu dziesiątek tysięcy euro. Nie mówiąc już o niebezpieczeństwie uszkodzenia niezwykle drogiej ciężarówki – zauważa Euzebiusz Gawrysiuk, wiceprezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.
Z punktu widzenia przewoźników proponowane zmiany nie są jednak w pełni satysfakcjonujące.
– Cieszy nas, że na skutek starań środowiska drogowych przewoźników międzynarodowych, w tym ZMPD, w ogóle uwzględniono zawód kierowcy w programie nauczania szkół zawodowych. Niestety, nie w pełni nas to satysfakcjonuje, bowiem w podstawie programowej nie zawarto możliwości szkolenia na kategorię C oraz C+E. Obecnie prowadzimy w tej sprawie rozmowy z ministerstwami edukacji oraz infrastruktury, aby ten niedostatek uzupełnić – mówi Tadeusz Wilk, dyrektor Departamentu Transportu ZMPD.
Czytaj więcej na Szkoła-jazdy.pl