Kandydat na Kierowcę

Będą kształcić kierowców w szkołach – minister Anna Zalewska obiecała ZMPD

W trakcie spotkania omówiono główne zagadnienia dotyczące nauczania w zawodzie kierowcy. W listopadzie 2015 r. w wyniku starań i zabiegów ZMPD oraz innych organizacji transportu drogowego MEN wpisało zawód kierowca-mechanik do nowego rozporządzenia. Przy współudziale przedstawicieli środowiska transportu powstała podstawa programowa dla tego zawodu, w której ujęto zagadnienia dotyczące nauczania kierowcy z kat. C. MEN przekazało wówczas swoje obiekcje dotyczące wieku kandydatów oraz trybu przeprowadzania badań psychologicznych kandydatów na kierowców w szkołach zawodowych.
Minister Zalewska poinformowała, że nie są to bariery nie do pokonania, w związku z tym jest szansa podjęcia nauczania w szkołach zawodowych nie tylko kierowców z kat. B i kwalifikacją wstępną, ale też z kat. C co najmniej w zakresie teoretycznym. Minister zadeklarowała, że w najbliższym czasie zostanie podpisana podstawa programowa w kształcie takim, jaki został opracowany w KOWEZiU w dniach 26 i 27 listopada 2015 r., tzn. z uwzględnieniem kwalifikacji wstępnej i nauczaniem na prawo jazdy kategorii C.
W związku z tym staje się realną możliwość rozpoczęcia nauczania zawodu kierowcy w szkołach zawodowych już w roku szkolnym 2016/2017.
Podczas spotkania minister Zalewska podniosła problem wysokich kosztów i braku zaplecza do zajęć praktycznych w szkołach zawodowych. Przedstawiciele ZMPD zadeklarowali pomoc w wyszukiwaniu bazy i pojazdów do organizowania zajęć praktycznych.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele ZMPD: prezes Jan Buczek,  przewodniczący Komisji ds. szkoleń Euzebiusz Gawrysiuk i dyrektor Centralnego Ośrodka Szkoleń ZMPD Euzebiusz Jasiński przekazali minister Zalewskiej materiały dotyczące nauczania zawodu kierowcy w innych krajach oraz opracowania wskazujące na pogłębiający się deficyt kierowców w Polsce.