Bezpieczny Kierowca

Najczęściej popełniane wykroczenia

 
 
Wykroczenie

Liczba popełnionych wykroczeń
w 2015 roku

Przekroczenie prędkości
w tym przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h

1 980 799
56 078

Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem

404 917

Kierowanie pojazdem nie mając przy sobie wymaganych dokumentów

252 880

Stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (kolizja drogowa)

247 973

Niestosowanie się do pozostałych znaków i sygnałów drogowych

212 724

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymania lub postoju

134 047

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku

119 548

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych

77 690

Niestosowanie się do znaku B-1 “zakaz ruchu w obu kierunkach”

68 175

Niestosowanie się do znaku P-4 “linia podwójna ciągła”

56 728

Niezatrzymanie pojazdu w zw. ze znakiem B-20 “stop”

42 080

Kierowanie pojazdem nie mając do tego wymaganych uprawnień

38 759

Kierowanie pojazdem pomimo braku dokumentu dopuszczenia pojazdu do ruchu

38 030

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używanie świateł w okresie od świtu do zmierzchu

38 013

Niestosowanie się do znaku B-2 “zakaz wjazdu”

28 524

Niestosowanie do znaków od C-1 do C-12 (nakazy jazdy)

26 042

Niestosowanie się do znaku B-21 “zakaz skrętu w lewo” i znaku B-22 “zakaz skrętu w prawo”

23 945

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośredni przed nimi

21 679

Kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego do alkoholu

21 050

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 “zakaz wyprzedzania”

19 855

Nieprawidłowe wykonywanie manewrów – szczególnie wyprzedzania, agresja na drodze, zbytnia wiara we własne umiejętności, często zwykła lekkomyślność. To czynniki, które w dużej mierze wpływają na bezpieczeństwo na drogach.
Komu punkty komu
Wykroczenia, które w sposób szczególny narażają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zostały powiązane z dużą karą pieniężną i dużą ilością punktów karnych. Co się do nich zalicza? Należy do nich m.in. nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku (art. 44 Kodeksu drogowego). W tym przypadku możemy dostać 10 punktów i 500 zł. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym (art. 45) to również 10 punktów, ale kara może wynieść do 5 tys. zł. Recydywiści muszą liczyć się nawet z kwotą dwukrotnie wyższą, a także grozi im też zakaz prowadzenia pojazdów przez 3–15 lat.
Przypomnijmy, że kierowcy mogą raz na sześć miesięcy skorzystać z kursu redukującego punkty karne. Kosztuje on około 300 zł, a po jego odbyciu z naszego konta zniknie 6 punktów karnych. Z możliwości redukcji punktów karnych mogą korzystać kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy dłużej niż rok, a na koncie mają co najmniej 6 punktów karnych. Dostępny limit to 24 punkty.