Przepisy

Loi Macron we Francji już od 1 lipca! Zobacz pierwsze modyfikacje w stosowaniu przepisów...

Już 1. lipca wejdzie w życie Dekret 2016/418dotyczący delegowanych pracowników w krajów UE wykonujących transport na terenie Francji.
Komitet Stałych Przedstawicieli Rządu francuskiego poinformował w Brukseli o modyfikacjach w stosowaniu przepisów przez firmy transportowe, które zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu.
Wśród zmian tych należy wyróżnić następujące:

  • Ustawa Macrona będzie wymagana zarówno w realizacji kabotażu jak i transportu międzynarodowego, z wyłączeniem przewoźników w tranzycie.
  • Nie będzie konieczne wcześniejsze przesłanie przez firmę transportową oświadczenia o delegacji do właściwego urzędu francuskiego. Wystarczy, że dostarczy ona każdemu ze swoich kierowców dokument potwierdzający stosowanie się do obowiązujących przepisów. 
  • Zachowany został obowiązek wyznaczenia przez firmę transportową przedstawiciela we Francji, który będzie przechowywał całą dokumentację firmy przez okres 18 miesięcy i w razie potrzeby udostępniał ją urzędnikom do kontroli.

powyższe zasady nie są potwierdzone oficjalnie przez słuzby kontrolne Francji.
9 czerwca 2016 r. w Brukseli, w przedstawicielstwie Francji przy UE odbyło się seminarium poświęcone przepisom Loi Macron w transporcie międzynarodowym, w którym uczestniczyli przedstawiciele ZMD.
Dyskusja była burzliwa, mimo że organizatorzy ograniczyli ilość pytań jedynie do 3 na uczestnika.
Przedstawiciel ZMPD zadał następujące pytania:
- jak wygląda sprawa samozatrudnienia w świetle przepisów Loi Macron,
- jakie elementy płacy kierowcy będą zaliczane do francuskiej płacy minimalnej,
- czy dokumenty wymagane przez przepisy francuskie muszą być przetłumaczone na język francuski i w jakiej formie mają być przechowywane.
Pomimo faktu, że wiele kwestii nie zostało wyjaśnionych podczas seminarium, strona francuska wykluczyła możliwość zawieszenia swych przepisów do czasu wyjaśnienia istniejących wątpliwości.

W związku z tym przypominamy, że z dniem 1 lipca br. przewoźnicy realizujący przewozy do/z/we Francji muszą mieć tam swego przedstawiciela i wystawić kierowcom zaświadczenia o delegowaniu. Wzór tego dokumentu będzie opublikowany już w przyszłym tygodniu na stronach internetowych francuskich ministerstw: pracy oraz transportu. Wzór będzie tylko w języku francuskim. Za brak przedstawiciela czy zaświadczenia grożą kary w wysokości 2 000 euro. Na dzień dzisiejszy wiemy, że przepisy Loi Macron dotyczą wszystkich przewozów osób i rzeczy bez względu na dmc pojazdu.
W kwestii samozatrudnienia strona francuska potwierdziła, że przepisy nie dotyczą samozatrudnionych. Osoba taka musi jednak potwierdzić swój status np. w formie wypisu z rejestru działalności gospodarczej.
W zakresie elementów płacy kierowcy wchodzących we francuską płacę minimalną - Francuzi potwierdzili, że mają świadomość różnic w poszczególnych krajach, jednak nie są obecnie w stanie jednoznacznie określić tych elementów. Kwestia ta wymaga analizy w pierwszych miesiącach funkcjonowania przepisów, gdy zdobędą wystarczająca wiedzę co do różnic w krajowych systemach płacowych.
Na pytanie dotyczące obowiązku tłumaczenia dokumentacji strona francuska poinformowała,  że wzór zaświadczenia jest w języku francuskim, natomiast umowa o pracę może być w języku polskim. Przedstawiciel może posiadać dokumenty w języku ojczystym (polskim), z wyłączeniem zaświadczenia i  umowy powołującej go na tę funkcję. W kabinie kierowcy musza być przechowywane dokumenty w formie papierowej. Przedstawiciel może je przechowywać w wersji elektronicznej. Co do zasady, przedstawicielem może być dowolna osoba fizyczna czy prawna działająca jedynie jako punkt kontaktowy dla organów kontrolnych.
Należy zaznaczyć,  że przepisy francuskie dużą odpowiedzialność nakładają także na odbiorcę towarów we Francji, który może być angażowany w realizowane kontrole i ewentualnie pociągnięty do odpowiedzialności.

Wszyscy uczestnicy seminarium pozostali w niepewności co do faktycznych zasad funkcjonowania francuskich przepisów. Zaniepokojone są też takie państwa, jak Niemcy, Holandia, Wlk. Brytania, Szwecja czy Norwegia. Chociaż Francuzi deklarowali dużą elastyczność ich służb kontrolnych w pierwszych tygodniach obowiązywania przepisów,  wszyscy obecni wyrazili swój sceptycyzm co do tych zapewnień. 
ZMPD niestety nie może mieć pewności co do prawnej jednoznaczności czy zgodności przedstawionych na seminarium informacji i oczywiście nadal będzie tę sprawę monitorować i w ślad za tym będziemy na bieżąco zamieszczać informacje na naszej stronie.
Próba przedstawienia przez Francję nowych przepisów jako maksymalnie uproszczonych i łatwych do stosowania została przez ZMPD mocno skrytykowana.