Przepisy

Francja podwójna obsada - zniesione sankcje

Poniżej przekazujemy decyzje administracji francuskiej znoszącej kary  za odbiór przerw w czasie jazdy pojazdu w podwójnej obsadzie.
Procedura ta nie była zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej w powyższej kwestii. Jak widać nie zawsze ,,nowe" interpretacje służb kontrolnych są właściwe. Ciekawe kiedy polskie ITD wycofa się z nakładania niesłusznych kar za nieterminowe pobieranie danych z karty kieorwcy i tachografów - chodzi o obliczanie terminów na podstawie dni kalendarzowych lub z zapisaną aktywnością kierowcy!?
Przedsiębiorstwa, które zostały niesłusznie ukarane, mogą ubiegać się o zwrot kosztów.
szczegóły zostały zawarte w oficjalnym piśmie (decyzji):