Przepisy

Prezydium IRU żąda natychmiastowego zawieszenia Loi Macron

23 czerwca 2016 r. w Genewie obradowało Prezydium IRU (członkiem prezydium jest prezes ZMPD Jan Buczek) zażądało natychmiastowego zawieszenia francuskiego Loi Macron w zakresie dotyczącym międzynarodowych przewoźników drogowych. Brak podstawowych informacji dotyczących obowiązków rejestracyjnych sprawia, że aplikacja do francuskiej płacy minimalnej przez operatorów międzynarodowego transportu drogowego jest zupełnie niemożliwa.
IRU ponownie wzywa Komisję Europejską do podjęcia pilnych działań w celu poparcia wprowadzenia moratorium na wykonywanie Loi Macron, przynajmniej do czasu precyzyjnego wyjaśnienia niejasności. IRU już ponad rok temu przedstawiło problemy dotyczące tych francuskich przepisów, starając się o konkretne wyjaśnienia. Dotychczas nie uzyskało odpowiedzi – poinformował prezydent IRU Christian Labrot. Pozostało zaledwie kilka dni do planowanego wejścia w życie nowych przepisów, a nie są one jeszcze przygotowane. Natomiast kary za ich nieprzestrzeganie są wysokie, nawet do 500 000 euro. Tę sytuację prezydent IRU ocenił jako „nie do przyjęcia”, wskazując na bezwzględną konieczność wprowadzenia moratorium.
Równocześnie IRU wzywa Komisję Europejską do szybkiego zakończenia postępowania wobec Niemiec w sprawie płacy minimalnej, co mogłoby stanowić wytyczne dla władz francuskich, ponieważ obydwie inicjatywy oparte są na tej samej koncepcji.