Przepisy

Włochy: płaca minimalna dla kabotażu - formularz zgłoszenia pracownika delegowanego

23 lipca 2016 r. Włochy przyjęły przepisy dotyczące stosowania zasad delegowania pracowników. Przedsiębiorstwa delegujące pracowników do Włoch będę musiały dostosować się do włoskich przepisów w zakresie prawa pracy, tj. min. godzin pracy, minimalnego wynagrodzenia, warunków tymczasowego oddelegowania pracowników, czyli zgłoszenia pracowników oddelegowanych , ustanowienia przedstawiciela na terenie Włoch. W zakresie transportu drogowego przepisy te dotyczą jedynie przewozów kabotażowych.
10.08.2016 r. włoskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało Dekret dotyczący trybu przekazywania informacji o pracownikach delegowanych.
Na stronie  polskiego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w  Rzymie od 28.10.2016 r. dostępne jest tłumaczenie tego dokumentu na język polski. Zamieszczono tam również objaśnienie zasad wypełniania formularza o delegowaniu i składania zgłoszenia początkowego, korygującego i anulującego, dotyczącego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Włoch.
Cała informacja na stronie WPHI