Transport Drogowy

Francja: elektroniczne zaświadczenia od 1 stycznia 2017

 
Zaświadczenia, które zostały wystawione w  formie papierowej są nadal ważne i  pozostaną ważne do czasu ich wygaśnięcia, o ile po 1 stycznia 2017 roku nie zaszły zmiany w warunkach delegowania pracowników, dla których wystawiono zaświadczenie. W takim wypadku należy dokonać ponownego zgłoszenia już w formie elektronicznej.
Należy upewnić się, że prawidłowe zaświadczenia zostają wypełnione:
Cerfa n° 15552 * 02 - Delegowanie do drogowego lub śródlądowego transportu pracownika mobilnego między instytucjami należącymi do tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw z tej samej grupy (transfer wewnątrz grupy).
Cerfa n° 15553 * 02 - Delegowanie do transportu drogowego i żeglugi śródlądowej mobilnego pracownika w ramach świadczenia usług przez spółkę transportową.
Cerfa n° 15554 * 02 - Delegowanie do transportu drogowego i żeglugi śródlądowej mobilnego pracownika przez agencję pracy tymczasowej siedzibę poza granicami Francji.
Powyższe druki będą dostępne na platformie SIPSI  od 1 stycznia 2017 roku.

Więcej  informacji na stronach francuskich ministerstwa pracy i ministerstwa transportu