Przepisy

Holandia: płaca minimalna w transporcie

Szczegółowa tabela znajduje się na stronie:
https://www.government.nl/topics/minimum-wage/contents/amount-of-the-hourly-minimum-wage
Do wynagrodzenia nie zalicza się wypłaconych diet z tytułu podróży służbowej, a także wydatków poniesionych na utrzymanie i zakwaterowanie.

Holandia, podobnie jak Francja, nakłada obowiązek ustanowienia przedstawiciela, osoby do kontaktu na czas dotyczących wyznaczenia osoby do kontaktu, stąd może to być osoba z przedsiębiorstwa delegującego mogąca komunikować się przynajmniej w języku angielskim.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie WPHI Ambasady Polskiej w Holandii
Źródło: WPHI Ambasada RP w Holandii