Transport Drogowy

Placa minimalna w Austrii - informacje po spotkaniu z oraganami administracyjnymi

Niniejszym w dużym skrócie w punktach przedstawiamy informacje z tego dość ważnego spotkania:

 • 1. Formularze zgłoszeniowe ZKO3, zmiany lub inne muszą być każdorazowo meldowane (import, eksport, kabotaż i jazda na pusto). Zgłoszenie ZKO (w formie papierowej, elektronicznej lub jeżeli nie jest możliwe dostarczenie kierowcy w tej formie to przynajmniej numer dokumentu wygenerowany z portalu zgłoszeniowego - Nie ma żadnych terminów zawieszenia ustawy ani okresow przejsciowych!
 • 2. Kierowca musi mieć dokument A1 z ZUSu w języku polskim (lub E101 dokument o podaniu złożonym o wydanie A1 w tłumaczeniu na język niemiecki) i umowę o pracę w języku niemieckim lub angielskim, z której wynika dokładna stawka godzinowa płacy kierowcy i prawo, według którego wyliczona jest stawka płacy godzinowa i do której grupy jest zaszeregowany a nie tylko tłumaczenie polskiej umowy o prace! Kierowca, który widnieje jako osoba kontaktowa w punkcie 3 zgloszenia ZKO3 musi mieć ze sobą całą dokumentację płacowo-rozliceniową, gdyż on reprezentuje pracodawcę na terenie Austrii.
 • 3. Karta plastikowa z NFZ nie jest akceptowana – kierowca musi mieć dokument A1.
 • 4. W przypadku obywatelstwa z innego kraju jak EU, kierowca musi mieć ze sobą pozwolenie na pracę z tłumaczeniem na język niemiecki i dokument z ZUS A1 - plastikowa karta pobytu nie jest akceptowana. W przypadku zatrudnienia obcokrajowców – bardzo ważne jest aby posiadali wszystkie wymagane dokumenty i koniecznie zameldowanie formularzem zgłoszeniowym musi być bezbłędnie dokonane – w innym przypadku następuje automatyczna kontrola z Urzędu Pracy i jeżeli są braki rozpoczyna się postępowanie administracyjno-karne ( SZCZEGOLNIE ZWRACAJA UWAGE NA KABOTAZ)
 • 5. Policja Finansowa ma prawo do kontrolowania pracy kierowcy ponad 28 dni (na zezwolenie na zczytywienie z tachografu wszystkiego)
 • 6. W roku 2016 Policja Gospodarcza i Finansowa w Austrii wystawiła kary i decyzje egzekucyjne w wysokości 6,8 miliona Euro (w większości dla firm budowlanych – przy czym transport tylko kabotażowy był kontrolowany)
 • 7. Egzekwowanie kar będzie odbywać się w dwojaki sposób:
  - w przypadku kontroli kierowcy na drodze pobierane są kary (w formie gotówki lub zabezpieczenia innego np. wartości materialnej lub wartości pojazdu) na poczet postępowania karnego
  - regionalne punkty w Polsce (zostaliśmy poinformowani, że już w Polsce funkcjonują), które dostarczają dokumenty od Austriackich Sądów Administracyjnych, których doręczenie do rąk osób odpowiedzialnych za firmę w Polsce (według KRSu) przeciwko, którym toczy się postępowanie sądowe jest zobowiązujące prawnie.
 • 8. W przypadku pobrania kary w mniejszej kwocie niż decyzja sądu, firma otrzyma odpowiedni czas na uiszczenie kary. W przypadku niezapłacenia jej w odpowiednim czasie Austriacka Policja Finansowa będzie poszukiwała zleceniodawcę w Austrii (zakład przemysłowy, spedycja i inne), od którego będzie egzekwować kwotę kary. Jeżeli zleceniodawca nie zostanie znaleziony i kara nie zostanie zapłacona, wówczas będzie blokada wypłaty podatku VAT.
 • 9. Komunikacja i korespondecja z organami kontrolnymi odbywać będzie się TYLKO w jezyku niemieckim, żaden inny język nie będzie brany pod uwagę.
 • 10. Kierowca musi otrzymać nie tylko stawkę minimalną specjalnie wyliczoną, ale i dodatki między innymi adekwatne kwoty do wynagrodzenia rocznego w Austrii za pensje 13-tą (za urlop) i 14-tą (święta).
 • 11. W terminie do dnia 01.06.2017 ma być opublikowany specjalny formularz elektroniczny meldunkowy, który będzie przystosowany specjalnie dla meldowania oddelegowania kierowców do pracy w Austrii w imporcie, eksporcie, kabotażu i dojazdu na pusto. Do tego czasu musowo meldować według metody już wielokrotnie opisywanej przez nas.
 • 12. Nowy formularz zgloszeniowy ma być bardzo uproszczony - prawdopodobnie po 1 czerwca 2017 będzie można zameldować oddelegowanie kierowcy i ciężarówki, jeden raz na 6 miesięcy (podobnie jak w Niemczech) – jednak wszystkie przepisy prawa ustawy pozostają te same w związku z dokumentacją, którą kierowca musi mieć ze sobą i dokumentacją płacy za cały okres pracy w Austrii.
 • 13. Był też poruszany specjalny temat o zatrudnieniu kierowców na zasadach innych niż umowa o pracę i współwlaścicieli firm, kierowców na tzw. samozatrudnieniu – zostało nam powiedziane, że jedynie współwlaściciel firmy sp z o o, który ma więcej niż 50 % nie potrzebuje meldowania, wszyscy inni muszą być meldowani nawet jako współwłaściciele. W tym przypadku Austria będzie bardzo rygorystycznie wymierzać kary dla wszystkich przedsiębiorców.
 • 14. Uwaga! w przypadku jeżeli polska firma „oddaje” kilku kierowców wraz z ciągnikami np. austriackiej firmie, która sama dysponuje tymi pojazdami – nie jest to meldunek oddelegowania formularzem ZKO3.