Przepisy

Przewóz drewna dłużycowego ciąg dalszy problemów ?

W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego będący władzą homologacyjną w Polsce oraz liczni przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych zaangażowanych w badania techniczne i homologacyjne pojazdów. Zaznaczyć trzeba udział w spotkaniu przedstawicieli organów kontrolnych – Komendy Głównej Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Problem przewozu drewna dłużycowego zaistniał z początkiem 2017 roku w wyniku pojawienia się niekorzystnej interpretacji przepisów, na podstawie której służby kontroli ruchu drogowego stawiają przewoźnikom drewna zastrzeżenia, co do legalności uczestniczenia w ruchu drogowym przyczepek samosterujących. Przewoźnicy posiadający takie pojazdy, a jest to ponad 95% realizowanych przewozów, zmuszeni zostali do zaprzestania wykonywania transportu drewna dłużycowego ponieważ nie mogą narażać się na wysokie mandaty karne oraz ryzyko zatrzymania legalnie wydanego dowodu rejestracyjnego.
            Problem znany od lat i czekający na konstruktywne rozwiązanie pojawia się jak „bumerang” tym razem powinien być ostatecznie rozwiązany. Polscy przewoźnicy drewna posiadają ponad 3 tysiące tego rodzaju pojazdów dopuszczonych do ruchu drogowego. Resort transportu w ubiegłych latach wielokrotnie obiecywał pozytywne rozwiązanie problemu jednak z czasem i przy mniejszej aktywności służ kontrolnych w tym zakresie sprawa trafiała do „szafy”.
Wierzymy, że tym razem ten Rząd nie pozostawi sprawy biegowi czasu i dokona szybkiej zmiany przepisów o warunkach technicznych pojazdów ostatecznie i w 100% na podstawie jednoznacznych przepisów te nowoczesne zestawy do przewozu drewna oraz innych długich ładunków będą mogły bez problemów poruszać się po drogach publicznych i wykonywać transport. Wczorajsze spotkanie zakończyło się jednak tylko wymianą poglądów i stanowisk poszczególnych organizacji. Prowadzący spotkanie Podsekretarz Stanu Jerzy Szmit oraz Dyrektor Departamentu Transportu wskazali w podsumowaniu dyskusji na dużą wolę pozytywnego rozwiązania problemu.
Pilnie oczekujemy na konstruktywne zakończenie sporu w tej sprawie.