Transport Drogowy

Wzrost stawek ubezpieczenia OC - wyjaśnienia KNF

Poniżej zamieszczamy odpowiedź z KNF oraz załączoną do pisma KNF „Informację o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych”.