Transport Drogowy

Zmiana instrukcji pisemnych ADR od 1 lipca 2017!

Przepisy ADR zmieniają się w cyklu dwuletnim. W tym roku wchodzi w życie ADR 2017 – 2019.
Nowe numery UN w Tabeli 3.2

  • UN 0510 – silniki rakietowe (klasa 1);
  • UN 3527 – żywica poliestrowa w zestawie, materiał bazowy stały (klasa 4.1);
  • UN 3528 – silnik spalania wewnętrznego zasilany palną cieczą lub silnik z ogniwem paliwowym zasilanym palną cieczą, lub urządzenie spalania wewnętrznego zasilane palną cieczą, lub urządzenie z ogniwem paliwowym zasilanym palną cieczą (klasa 3);
  • UN 3529 – silnik spalania wewnętrznego zasilany gazem palnym lub silnik z ogniwem paliwowym zasilanym gazem palnym, lub urządzenia spalania wewnętrznego zasilane gazem palnym, lub urządzenie z ogniwem paliwowym zasilanym gazem palnym (klasa 2);
  • UN 3530 – silnik spalania wewnętrznego lub urządzenie spalania wewnętrznego (klasa 9);
  • UN 3531 – substancja polimeryzująca, stała, stabilizowana (klasa 4.1);
  • UN 3532 – substancja polimeryzująca, ciekła, stabilizowana (klasa 4.1);
  • UN 3533 – substancja polimeryzująca, stała, temperatura kontrolowana (klasa 4.1);
  • UN 3534 – substancja polimeryzująca, ciekła, temperatura kontrolowana (klasa 4.1).

Nowe procedury nadawcze:
ONZ  wprowadziła nowe nalepki. Kilka lat temu zostaliśmy przymuszeni do stosowania nalepki ” z tzw Rybą”  do teraz nie zawsze wiadomo kiedy ją stosować, ale jest i się do niej przyzwyczailiśmy. W tym roku będzie miała premierę nalepka nr 9A – która zapewne dostanie nazwę ” Baterie”
 
I jeszcze kolejną zmianą jest nowe oznaczenie dla baterii litowych. Mają nim być oznakowane sztuki przesyłki zawierające ogniwa lub baterie litowe zapakowane zgodnie z przepisem szczególnym 188.
 
* – miejsce na numer(y) UN
* – miejsce na numer telefonu i dodatkowe informacje.