Bezpieczny Kierowca

Konferencja „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym – sytuacja polskiego transportu drogowego w aspekcie nowych i projektowanych regulacji prawnych UE” w Tęgoborzu.

Tematem przewodnim konferencji będzie: „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym – sytuacja polskiego transportu drogowego w aspekcie nowych i projektowanych regulacji prawnych UE”.
Udział w konferencji wezmą zaproszeni przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych.
Dla przedsiębiorców zrzeszonych w OZPTD udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia na konferencję proszę kierować na adres biuro@ozptd.pl lub tel. 22 628 80 18 . Osoby które otrzymały pisemne zaproszenia proszę o potwierdzenia udziału na adres lub tel. jak wskazany powyżej.