Przepisy

Wielka Brytania – kary za spanie w kabinie

Przykładem może być spędzanie przez kierowcę ciężarówki całej przerwy w kabinie pojazdu stojącego w zatoce na drodze.
Kontrolerzy ruchu DVSA skupią się na tych miejscach, gdzie stwarza to największe problemy, np. w obszarach mieszkalnych i zatokach.
DVSA będzie również współpracować ze swoimi odpowiednikami w innych krajach, aby uporać się z zagranicznymi operatorami, których kierowcy regularnie tak postępują.
Kontrolerzy ruchu DVSA otrzymają nowe uprawnienia do nakładania na miejscu kar za wszystkie naruszenia przepisów regulujących czas pracy kierowców popełnione w ciągu ostatnich 28 dni.
Podczas jednej kontroli drogowej kontrolerzy DVSA będą mogli nałożyć kary nawet za 5 naruszeń czasu pracy kierowcy. To oznacza, że w przypadku notorycznego łamania przepisów można otrzymać karę grzywny w wysokości 1500 GBP podczas jednej kontroli.
Cała informacja dostępna  TUTAJ