Przepisy

Rada UE przyjęła stanowisko ws. pracowników delegowanych

W Luksemburgu 23 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady UE z udziałem ministrów krajów członkowskich ds. zatrudnienia w sprawie nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych.
Z przyjętego stanowiska Rady UE - przy sprzeciwie kilku państw, w tym Polski - wynika, że transport (z wyjątkiem tranzytu) nie został wyłączony z dyrektywy, lecz stosowanie przepisów zostanie odłożone do czasu przyjęcia Pakietu Mobilności. Według pojawiających się opinii ma to wyeliminować sytuację, w której kraje zachodnie po przyjęciu nowelizacji dyrektywy, mogłyby obłożyć transport wynikającymi z niej jeszcze bardziej restrykcyjnymi przepisami, a następnie odwlekać przyjęcie Pakietu Mobilności.
NALEZY PODKREŚLIĆ, ŻE CZĘŚĆ KRAJÓW CZŁONKOWSKICH SPRZECIWIA SIĘ PROPONOWANYM ZMIANOM
Verona Murphy, prezes irlandzkiego stowarzyszenia przewoźników drogowych IRHA, spotkała się z komisarz ds. transportu Violetą Bulc w celu omówienia propozycji Komisji Europejskiej objęcia transportu drogowego zasadami delegowania pracowników i przedstawienia wątpliwości sektora co do proponowanych zmian.
Spotkanie stało się także okazją do przedstawienia i przekazania komisarz Bulc wspólnej deklaracji wielostronnej podpisanej przez 22 stowarzyszenia z Europy, w tym przez ZMPD, wskazującej na praktyczne problemy związane z objęciem transportu międzynarodowego delegowaniem.
Deklaracja została także przekazana przewodniczącemu Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerowi oraz komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych, Marianne Thyssen.