Bezpieczny Kierowca

Apel ZMPD do związku zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego

APEL ZMPD
DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Drogowego w Polsce apeluje do protestujących inspektorów ITD o niestosowanie form protestu utrudniających polskim przewoźnikom i kierowcom wykonywanie ich codziennej pracy. Rezygnacja z kontroli pojazdów zagranicznych poruszających się po Polsce, a w zamian wzmożenie kontroli rodzimego transportu, jest działaniem niezrozumiałym i budzącym sprzeciw ZMPD.
Polscy przewoźnicy chcą się czuć partnerami ITD w pracy na rzecz transportu drogowego wolnego od patologii. Kiedy rozgorzała dyskusja o likwidacji ITD i przekazaniu jej kompetencji do Policji, przewoźnicy stanęli murem za utrzymaniem obecnego stanu rzeczy. Trudno też obarczać nasze środowisko winą za niskie zarobki inspektorów oraz zagrożenia czyhające na nich podczas służby. Od lat prowadzimy aktywny dialog z ITD. Wymieniamy się doświadczeniami i dokonujemy wspólnych ocen sytuacji w transporcie. Od dwóch lat efektywnie działa Rada Konsultacyjna przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego. Stan wzajemnych relacji pomiędzy polskimi przewoźnikami a ITD można określić jako pozytywny, oparty na rosnącym wzajemnym zaufaniu.
Protest polegający na drobiazgowej kontroli wyłącznie polskich ciężarówek oceniamy jako cios wymierzony w zasady naszej dotychczasowej dobrej współpracy. Polscy przewoźnicy drogowi nie są winni kłopotów, które przeżywają inspektorzy transportu drogowego, a więc nie należy ich za nie karać. Działania podejmowane w ramach protestu przeciwko naszemu środowisku są chybione. Przecież to właśnie kontrole zagranicznych przewoźników były w ostatnim okresie głównym powodem uznania przewoźników dla  ITD. To one służyły coraz lepiej polskiemu transportowi atakowanemu przez konkurentów z zachodu i wschodu. Atakowanemu ze względu na sukcesy odnoszone na rynku Unii Europejskiej. Jaki sens mają działania protestacyjne wymierzone w sprzymierzeńców zamiast w przeciwników? Nie rozumiemy takich działań i wyrażamy wobec nich stanowczą dezaprobatę. Wyrażamy szczerą troskę o dobre warunki pracy inspektorów oraz skuteczność Inspekcji Transportu Drogowego i zachęcamy do dalszej współpracy zamiast konfrontacji.