Polskie Drogi

Kiedy (i czy w ogóle) jednolita opłata na autostradach w UE?

Początkowo jednolite myto ma dotyczyć tylko samochodów osobowych. Problemem jednak jest wybór „odpowiedniego” systemu pobierania tych opłat, który zaakceptowałyby wszystkie kraje członkowskie. Czy więc wspólne unijne myto będzie ustalane za każdy przejechany autostradą kilometr czy też za poszczególne odcinki autostrad? Kwestią nierozstrzygniętą jest także sprawa winiet, które obowiązkowo trzeba wykupić przy wjeździe na autostrady w takich krajach, jak Łotwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Rumunia i Bułgaria.
Więcej na www.forsal.pl