Bezpieczny Kierowca

Wyrok ETS: regularny odpoczynek kierowców NIE w pojeździe

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z 20 grudnia 2017 r. stwierdził, że rozporządzenie UE harmonizujące ustawodawstwo socjalne w sektorze transportu drogowego [rozporządzenie (WE) 561/2006] wyraźnie zakazuje kierowcom odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego w pojeździe.
ETS wydał orzeczenie w trybie prejudycjalnym, na zapytanie złożone przez Raad van State (sąd belgijski), czy art. 8 ust. 6 i 8 rozporządzenia 561/2006 zakazuje spędzania przez kierowców regularnych okresów odpoczynku  w pojeździe.
Trybunał w powyższej sprawie orzekł, że:
w sektorze transportu drogowego kierowcy nie mogą odbierać regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w  pojeździe. Skrócony tygodniowy okres odpoczynku może być odebrany w pojeździe po spełnieniu określonych warunków.
W dzisiejszym wyroku Trybunał przede wszystkim zaznacza, że za każdym razem, gdy rozporządzenie odnosi się do terminów "regularny tygodniowy okres odpoczynku" i "skrócony tygodniowy okres odpoczynku", stosowane jest ogólne sformułowanie  "tygodniowy okres odpoczynku". Jednakże w odniesieniu do możliwości korzystania z okresów odpoczynku w pojeździe rozporządzenie stosuje ogólne wyrażenie "dzienny okres odpoczynku" - który obejmuje regularne i skrócone dzienne okresy odpoczynku - oraz szczególne wyrażenie "skrócony tygodniowy okres odpoczynku". Zdaniem Trybunału, ponieważ prawodawca Unii Europejskiej nie użył ogólnego wyrażenia "tygodniowy okres odpoczynku", aby objąć dwa rodzaje tygodniowego okresu odpoczynku, stąd wyraźnie wynika, że zamierzał umożliwić kierowcy odbiór skróconych tygodniowych okresów odpoczynku w pojeździe, ale zakazał mu tego w odniesieniu do regularnych tygodniowych okresów odpoczynku.