Transport Drogowy

Trzeba zmienić zasady podziału i wydawania zezwoleń – postuluje ZMPD

Nie można dłużej tolerować sytuacji, w której Biuro ds. Transportu Międzynarodowego całą odpowiedzialnością za dystrybucję zezwoleń obarcza Komisję Społeczną - mówił prezes Buczek. Jako branża nie chcemy uchylać się od odpowiedzialności, ale za terminowość, inicjowanie posiedzeń oraz wiele czynników z tym związanych odpowiada Główny Inspektorat Transportu Drogowego, który dysponuje całą niezbędną infrastrukturą i wiedzą w tym zakresie. Komisja powinna stanowić ciało doradcze i na bieżąco weryfikować system podziału i wydawania zezwoleń zagranicznych. Tymczasem wygląda na to, że Komisja Społeczna jest rozliczana przez administrację. Zgromadzeni zwrócili ponadto szczególną uwagę na bardzo późne sprowadzenie a nawet brak znaczącej liczby blankietów zezwoleń zagranicznych, m.in. do Federacji Rosyjskiej na 2018 rok w GITD, co oznacza brak możliwości wykonywania przewozów.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że istnieje konieczność, aby strona społeczna zachowała wpływ na podział zezwoleń, ze względu na doświadczenie w prowadzeniu firm transportowych i wykonywanie przewozów w kierunku wschodnim. Dlatego decydujący wpływ na prace Komisji Społecznej powinni mieć przewoźnicy zrzeszeni w organizacjach, których członkowie jeżdżą na wschód, a więc korzystają z największej liczby zezwoleń zagranicznych. Obecnie w komisji reprezentowani są członkowie siedmiu stowarzyszeń z całej Polski.

W czasie spotkania pojawiały się głosy dotyczące ewentualnej zmiany obecnego składu komisji. Niektórzy uczestnicy dyskusji wyrażali pogląd, że dotychczasowi członkowie są wyczerpani pełnieniem funkcji. Przewodniczący Komisji Społecznej Tadeusz Wilk wyjaśniał, jak dużego nakładu pracy wymaga praca w tym gremium. Opisywał też problem z wydawaniem zezwoleń w sprawach pilnych, pojawiających się pomiędzy posiedzeniami. Biuro ds. Transportu Międzynarodowego odmawia wydawania zezwoleń w tym trybie, twierdząc, że nie może tego robić bez wcześniejszej akceptacji komisji, pomimo zapisów w regulaminach podziału zezwoleń zagranicznych świadczących wprost o takiej możliwości.

Na zakończenie spotkania przedstawiono wniosek, iż konieczna jest współpraca z ministrem infrastruktury na temat weryfikacji oraz zmiany aktów prawnych, które regulują funkcjonowanie Komisji Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w tym zakresie, w celu podziału zadań pomiędzy uczestników tego procesu.