Przepisy

Polska: nowe przepisy o przewozie odpadów

Te nowe przepisy określają ogólne zasady przewozu odpadów, między innymi zakazuje się  łączny przewóz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne  w sposób umożliwiający ich kontakt. W czasie transportu odpady również nie mogą się mieszać.  Przesyłce muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty, a środek transportowy będzie musiał być odpowiednio przygotowany do przewozu, także  oznaczony białą tablicą z napisem ,,ODPADY”  lub tablicą z literą A w przypadku międzynarodowego przemieszczania odpadów. Szczegóły znajdują się poniżej.
 

 

 

 

 

WZÓR OZNAKOWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTU ODPADÓW
ODPADY

WZÓR OZNAKOWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTU PRZEZNACZONYCH DO TRANSGRANICZNEGO

TRANSPORTU ODPADÓW

A