Transport Drogowy

Odpoczynki regularne tygodniowe 45 godzinne - zakaz w Holandii

Odbiór tygodniowego odpoczynku trwającego co najmniej 45 godzin w pojeździe jest ustawowo zabroniony (art. 8  ust. 8 Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 ). Naruszenie tego zakazu podlega w Holandii karze w wysokości 1500 EUR.

Jak informuje holenderska inspekcja drogowa ILT, z początkiem lutego kontrolujący rozpoczną bezwzględne nakładanie kar za powyższe naruszenie.
Przypominamy, że wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2017 roku rozwiał wszelkie wątpliwości co do możliwości odbioru odpoczynku regularnego w kabinie pojazdu. TUTAJ