Transport Drogowy

Polska: majowe ograniczenia w ruchu

• 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) od 18:00 do 22:00,
• 1 maja 2018 roku (wtorek) od 08:00 do 22:00,
• 2 maja 2018 roku (środa) od 18:00 do 22:00,
• 3 maja 2018 roku (czwartek) od 08:00 do 22:00,
• 19 maja 2018 roku (sobota) od 18:00 do 22:00,
• 20 maja 2018 roku (niedziela) od 08:00 do 22:00,
• 30 maja 2018 roku (środa) od 18:00 do 22:00,
• 31 maja 2018 roku (czwartek) od 08:00 do 22:00.

Jednocześnie przypominamy, że w okresie obowiązywania zakazów ruchu możliwy jest przejazd po drogach polskich pojazdów powyżej 12 ton. Dotyczy to m.in.:
1. pojazdów powracających z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski,
2. do pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Polski,
3. pojazdów używanych w transporcie kombinowanym,
4. pojazdów przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze stanowiące znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
5. pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych,
6. pojazdów przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt.