Przepisy

Włochy: sankcje za odpoczynek w kabinie

30 kwietnia 2018 r. włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało oświadczenie dotyczące decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 grudnia 2017 r., wprowadzając kary za złamanie zakazu odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie.

Sankcja za to naruszenie jest taka sama, jak za niepodjęcie cotygodniowego odpoczynku. Stosowany jest art. 174 ust. 7 włoskiego kodeksu drogowego, który przewiduje karę pieniężną w wysokości od 422 euro do 1,686 euro.