Bezpieczny Kierowca

Nielegalni imigranci w ciężarówkach: Jak się bronić przed tym procederem?

By do minimum ograniczyć możliwość włamania się nielegalnych imigrantów do ciężarówki, przedstawiciele Border Force (Straży Granicznej) i Home Office (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) Zjednoczonego Królestwa przygotowali dla polskich kierowców i przewoźników film poświęcony bezpieczeństwu przewozów. 

Link do broszur