Przepisy

Pakiet Mobilności uzgodniony!

Negocjatorzy porozumieli się co do wszystkich kwestii, łącznie z tymi wywołującymi najwięcej kontrowersji i sprzeciwu wielu państw wobec dotychczasowych propozycji, w tym Polski.

Uzgodniono m.in. następujące rozwiązania:

  • wprowadzono obowiązek powrotu ciężarówki do kraju siedziby co 8 tygodni;
  • operacja kabotażowe mają być wykonywane na dzisiejszych zasadach: 7 dni i 3 operacje, ale wprowadzono także 4-dniową przerwę (cooling off) pomiędzy kolejnymi operacjami kabotażowymi w tym samym kraju;
  • kierowcy będą mogli odebrać dwa skrócone odpoczynki z rzędu i wrócić do domu przed trzecim tygodniem;
  • spod zasad delegowania zostały wyjęte operacje tranzytowe oraz bilateralne; delegowaniem objęty został kabotaż oraz operacje cross-trade, z wyjątkiem dwóch operacji doładunku lub rozładunku w ramach danej operacji bilateralnej.

Ustalono 18-miesięczny okres przejściowy na cały Pakiet Mobilności. To oznacza, że w zasadniczej części PM zacznie obowiązywać pod koniec 2021 r. Wprowadzono dłuższe okresy przejściowe, np. na zasady dotyczące tachografów czy pojazdów lekkich.

Porozumienie musi jeszcze zostać przyjęte przez Parlament Europejski oraz państwa członkowskie. Proces ten może potrwać do wczesnej wiosny przyszłego roku.
 

Opinia ZMPD ws przyjętych poszczególnych zapisów w Pakiecie Mobilności:

1. Obowiązek powrotu ciężarówki do kraju.
W tej kwestii ZMPD stało na stanowisku całkowitego odejścia od takiego obowiązku. Kompromisem było wydłużenie okresu obowiązkowego powrotu ciężarówki do kraju rejestracji z 4 do 8 tygodni.

2. Terminy wykonywania operacji kabotażowych.
ZMPD było przeciwne okresowi karencji pomiędzy operacjami kabotażowymi. W trakcie negocjacji udało się skrócić ten czas z 5 do 4 dni.

3. Możliwość odbioru dwóch skróconych odpoczynków.
Negocjatorzy uwzględnili oczekiwania branży w zakresie uelastycznienia czasu jazdy i odpoczynku kierowców. Ten postulat był jedną z kluczowych przyczyn braku porozumienia podczas ostatniego trilogu. 

4. Zasady delegowania w transporcie.
Utrzymano status quo pomiędzy stanowiskiem Rady i Parlamentu Europejskiego. Nie udało się zwiększyć liczby operacji cross-trade nieobjętych delegowaniem do 5 operacji, o co postulowało ZMPD.