Polskie Drogi

ZMPD o ograniczeniach dla ciężarówek o nacisku 11,5 t

Nie będzie już ustawowych ograniczeń dla ruchu ciężarówek o nacisku 11,5 t na oś. Za to wyłączenia będą mogli wprowadzać zarządcy dróg i samorządy.

Skierowany do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych przewiduje, że na drogach krajowych dopuszczalne naciski wynoszą 11,5 t na oś, z wyłączeniem dróg gruntowych. Ale to niejedyne wyłączenie. (…) Wyjątki od tej zasady będą mogli wprowadzać także zarządcy dróg za pośrednictwem znaku drogowego oraz rada gminy albo powiatu w drodze uchwały.

- Oczywiście istnieje ryzyko, że tych zakazów będzie więcej niż powinno. Mam jednak nadzieję, że samorządy przed wprowadzeniem takich stref przeprowadzą dokładne analizy i będą jes stosować tam, gdzie rzeczywiście jest to racjonalne. Mam nadzieję, że ostatecznie uda się zrównoważyć ten element społeczny z gospodarczym i tym samym przewoźnicy zostaną dopuszczeni do znacznej sieci dróg – mówi Piotr Mikiel, dyrektor Departamentu Transportu ZMPD w Polsce.