Przepisy

Wielka Brytania: nowe wymogi bezpieczeństwa

Użytkujący te pojazdy będą zobowiązani do uzyskiwania bezpłatnych zezwoleń potwierdzających ulepszone bezpieczeństwo. Dotyczy to również firm zagranicznych.  Przewoźnicy, którzy zamierzają wykonywać przewozy w tym regionie będą musieli spełnić minimalne wymogi w zakresie zmniejszenia martwego pola wokół pojazdu, czyli poprawy widoczności miejsc wokół pojazdu z punktu widzenia kierowcy.  Te wymogi to między innymi zamontowane lusterka klasy V i VI, nalepki zewnętrzne ostrzegające niechronionych użytkowników dróg o martwych polach, urządzenie sygnalizujące dźwiękiem innych użytkowników drogi o zamiarze skrętu pojazdu, urządzenie sygnalizujące kierowcy obecność innego użytkownika drogi w martwym polu wokół pojazdu, w pełni sprawna kamera ukierunkowana na martwe pola wokół pojazdu, także urządzenia zabezpieczające boczne. W zależności od rodzaju i ilości zamontowanego dodatkowego wyposażenia pojazd uzyska ocenę w gwiazdkach od 0 do 5. Ta ocena będzie zarazem definiować do kiedy będzie można go użytkować w rejonach Londynu.
 

Zezwolenia są wydawane od października 2019 roku. Przewidziane są wyjątki dla pojazdów np.: specjalistycznych, sił zbrojnych, zabytkowych, bez zabudowy, i innych. Ważność zezwolenia, w zależności od oceny pojazdu i przyznanych gwiazdek może wynosić do 10 lat.
Jeśli pojazd nie będzie odpowiednio wyposażony i nie będzie posiadał ważnego zezwolenia przewoźnik zostanie ukarany sankcją w wysokości 550 funtów (zredukowane do 275 funtów, jeśli będzie opłacona w ciągu 14 dni). 
 

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

Wytyczne dotyczące zezwoleń dla samochodów ciężarowych tutaj.

Film wyjaśniający nowe wymogi tutaj.