Transport Drogowy

Dramat kierowców na wschodnich granicach Polski. Jan Buczek z apelem do premiera

W piśmie czytamy m.in.: Kierowcy i przewoźnicy informują nas, że zamknięcie dla ruchu samochodów ciężarowych przejścia granicznego w Medyce spowodowało, że na pozostałych przejściach granicznych kolejki wydłużyły się co najmniej dwu-trzykrotnie. Obecnie na przejazd trzeba czekać dwie-trzy i więcej dób. W związku z tym apelujemy i prosimy o przekazanie wszystkim podległym służbom - straż graniczna, służba celno-skarbowa, inspekcja fitosanitarna, weterynaryjna, zarządcy przejść granicznych i innym związanym służbom) odpowiednich instrukcji i poleceń do zintensyfikowania wysiłków tak, aby maksymalnie udrożnić ruch na tych przejściach granicznych, w tym przywrócić ruch samochodów ciężarowych na przejściu granicznym w Medyce. 
 

Opr. ZMPD/DWSK/PG