Zdrowie Kierowcy

Niemcy: czasowe zniesienie obowiązku posiadania kodu 95!

Zniesienie obowiązku posiadania kodu 95

Podjęcie takiej decyzji ma na celu zapewnienie w szczególności niezbędnego zaopatrzenia w opiekę medyczną, a także w przedmioty codziennego użytku oraz uwzględnienie potrzeb kadrowych dotyczących kierowców.

W związku z powyższym Federalny Urząd Transportu Drogowego czasowo odstępuje od karania naruszeń prawa związanych z brakiem posiadania przez kierowców ważnych kwalifikacji zawodowych, czyli kodu „95”.

Powyższy komunikat obowiązuje do 17 kwietnia 2020 włącznie i związany jest z obecną sytuacją zagrożenia Koronawirusem.

Źródło: www.bag.bund.de