Bezpieczny Kierowca

Wykaz państw, które zawiesiły przepisy dot. czasu pracy i odpoczynku kierowców

Aktualizowany wykaz państw unijnych, które dokonują takich odstępstw, znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej COVID-19 – link do listy dostępny tutaj 

Szczegółowe dane dotyczące tymczasowych odstępstw gromadzi także międzynarodowa organizacja Euro Contrôle Route. Można je znaleźć tutaj