Bezpieczny Kierowca

Konieczne jest pilne rozwiązanie problemu wiz dla zawodowych kierowców-obcokrajowców

W liście do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka czytamy m.in.: W naszym kraju jedną trzecią wszystkich zatrudnionych kierowców stanowią obywatele z krajów spoza Unii Europejskiej. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi, większość z nich pracuje w tych firmach od wielu lat. Część tych osób posiada nadal ważne zezwolenia na pracę, jednak skończyły im się lub skończą w najbliższym czasie wizy z prawem do pracy. Nowe wnioski o wizy nie są obecnie przyjmowane przez polskie konsulaty. W rezultacie osoby takie będą miały możliwość kontynuowania legalnie pracy, także z tego względu, że zezwolenia na pracę na mocy ustawy antykryzysowej zostają przedłużone, ale w praktyce nie będą mogły jej wykonywać. Nasi kierowcy są pracownikami wykonującymi pracę w dwóch krajach lub więcej, a zatem muszą w ramach swoich obowiązków służbowych przekraczać granice państw UE. Muszą mieć wtedy WAŻNE dokumenty uprawniające do pobytu nie tylko w Polsce, lecz także w innych państwach, a więc wizę lub kartę pobytu. 

Dlatego też ZMPD zwraca się z prośbą do Pana Ministra o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu rozwiązanie kwestii możliwości legalnego poruszania się poza granicami RP kierowców w transporcie drogowym, na przedłużonych z mocy prawa wizach krajowych.

Pełna treść pisma - w załączeniu

#
Nazwa
Pobierz

1
Pismo ZMPD do ministra infrastruktury
pobierz PDF