Przepisy

Pakiet Mobilności: aprobata państw członkowskich UE

Decyzja oznacza możliwość rozpoczęcia drugiego czytania w Parlamencie Europejskim. Drugie czytanie daje jeszcze szansę na zmianę zapisów Pakietu. ZMPD wysłało w tej sprawie apel do Komisji Europejskiej, wnioskując o rewizję zapisów Pakietu w związku ze skutkami pandemii COVID-19 dla sektora transportu drogowego. 

Głosowanie na Sesji Plenarnej odbędzie się najprawdopodobniej w lipcu 2020 roku. Jeśli Parlament przyjmie Pakiet Mobilności bez poprawek wówczas procedura legislacyjna uznana zostanie za zakończoną. W przypadku przyjęcia przez Parlament Europejski poprawek rozpocznie się drugie czytanie w Radzie UE, na które państwa UE będą miały 3 miesiące z możliwością przedłużenia o 1 miesiąc (czyli do października - listopada), a następnie w razie potrzeby trzecie czytanie.  

Nadal prawdopodobny jest jednak scenariusz zakończenia prac na Pakietem Mobilności I w lipcu 2020 roku, zakładając że Parlament Europejski nie przyjmie poprawek, a głosowanie odbędzie się na Sesji w lipcu.

Należy także pamiętać, że zasady dotyczące czasu jazdy i odpoczynku wchodzą w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, a w przypadku lex specialis oraz zasad dostępu do rynku i zawodu przewidziano 18 miesięczny okres przejściowy.

Opr. ZMPD/MP/Bruksela