Polskie Drogi

Polska: letnie zakazy ruchu pojazdów

Wraz z końcem roku szkolnego i początkiem wakacji, od 26 czerwca obowiązują letnie zakazy ruchu pojazdów o dmc powyżej 12 t: 

  • w piątki, w godzinach 18-22
  •  w soboty, w godzinach 8-14
  •  w niedziele, w godzinach 8-22.

Zakazy potrwają do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć w szkołach. Wyjątki od zakazów zawarte są w rozporządzeniu Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. 2019 poz. 1968 z późniejszymi zmianami).

 

przypominamy, że za niestosowanie się do obowiązujących zakazów pzrewidziane są wyoskie kary administracyjne na firmę - 2000 zł, natomiast kara dla osoby zarządzajacej wynosi 1000 zł