Przepisy

Polska: badania techniczne pojazdów nie wydłużają się automatycznie

Mimo że obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych dokumentów (art. 5 wskazuje, że badania techniczne ulegają przedłużeniu), to jednak polski rząd poinformował Komisję Europejską, że Polska nie stosuje tego rozporządzenia w zakresie:

— art. 4 ust. 1 dot. regularnych przeglądów tachografów stosowanych w transporcie drogowym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ( 1 ),
— art. 5 ust. 1 dot. terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE ( 2 ),
— art. 5 ust. 2 dot. ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy 2014/45/UE.