Przepisy

Zmieniona dyrektywa o delegowaniu – nie dotyczy transportu

Zmienione przepisy wprowadzają min. obowiązek wypłaty pracownikom delegowanym nie tylko płacy minimalnej, ale wszelkich dodatków obowiązujących w danym państwie (czyli np. dodatków wynikających z układów i umów branżowych).

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust 3 niniejszej dyrektywy, jej przepisy będą miały zastosowanie do sektora transportu drogowego dopiero od daty rozpoczęcia stosowania przepisów zmieniających dyrektywę 2006/22/WE, ustanawiających szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego, czyli przepisów lex specialis zawartych w Pakiecie Mobilności.

Przypominamy, że przepisy Pakietu Mobilności zaczną obowiązywać w różnym czasie, przepisy wspomnianego już lex specialis wejdą w życie 18 miesięcy po opublikowaniu. Oznacza to, że przepisy wchodzącej 30 lipca w życie, zmienionej dyrektywy o delegowaniu pracowników,  w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe będą miały zastosowanie najwcześniej w lutym 2022 roku.