Polskie Drogi

Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach od 1 lipca 2020 r. zajmie się KAS

„Głównym celem zmiany jest zagwarantowanie nowoczesnego i efektywnego sposobu poboru opłat od przewoźników drogowych. Nowe przepisy umożliwiają płynne przejście z obecnego systemu do bardziej nowoczesnego rozwiązania. Wdrożony zostanie nowy system, oparty na geolokalizacji, którą już wykorzystujemy w monitorowaniu SENT. Ułatwi to pobór opłat i ograniczy koszty ponoszone przez użytkowników dróg oraz przez administrację” – wyjaśnia szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

W 2020 r. bez zmian

Zmiana ustawy nie wpłynie na sytuację kierowców korzystających z dróg płatnych. Krajowy System Poboru Opłat wraz z urządzeniami pokładowymi OBU dedykowanymi do tego celu będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach. Zmianie nie ulegnie również sposób wnoszenia opłaty za przejazd autostradą.

Nowy system poboru opłat w 2021 r.

Nowelizacja ustawy przewiduje powstanie nowego systemu informatycznego opartego na technologii pozycjonowania satelitarnego, która zastąpi obecnie stosowaną technologię DSRC. Pozwoli to na wykorzystywanie do poboru opłaty elektronicznej telefonów komórkowych, nawigacji satelitarnych, czy systemów/urządzeń fabrycznie montowanych w pojazdach. To zamiast zakupu kosztownych dedykowanych urządzeń pokładowych służących wyłącznie do poboru tej opłaty.

W sytuacji, gdy korzystający z dróg publicznych nie będzie posiadał takich systemów czy urządzeń służących do pozycjonowania satelitarnego, do uiszczenia opłaty elektronicznej będzie można wykorzystać telefon komórkowy (smartfon) z zainstalowaną bezpłatną aplikacją mobilną, dostarczoną przez KAS.

Podobne zastosowanie aplikacji mobilnej instalowanej na telefon komórkowy, jak również systemów wykorzystujących technologie pozycjonowania satelitarnego służących do zarządzania flotami pojazdów przez profesjonalnych przewoźników (zewnętrzne systemy lokalizacyjne tzw. ZSL), ma miejsce w systemie monitorowania przewozu i obrotu SENT, gdzie użytkownikom zagwarantowano możliwość wyboru urządzeń służących do przekazywania danych geolokalizacyjnych.

Proces obsługi nowych rozwiązań będzie w pełni elektroniczny, a obowiązki rejestracyjne korzystających z dróg publicznych zostaną ograniczone, również dzięki wykorzystaniu danych będących w posiadaniu administracji (w Centralnej Ewidencji Pojazdów).

Płatności za przejazdy drogowe - pojazdy ciężkie (o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy) - aktualny stan prawny

Elektroniczny system poboru opłat (viaTOLL)

Elektroniczny system poboru opłat (viaTOLL) jest obowiązkowy dla pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 tony oraz autobusów niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej (tzw. pojazdy ciężkie).
Obejmuje on odcinki autostrad, dróg ekspresowych oraz wybranych dróg krajowych zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o łącznej długości ponad 3600 km.

Sieć dróg płatnych określona jest w:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 890 t.j.)

Mapa sieci dróg płatnych w Polsce

Rejestrację w elektronicznym systemie poboru opłat viaTOLL można dokonać w:

Punktach Dystrybucji,
Przygranicznych Punktach Dystrybucji,
Punktach Obsługi Klienta.
Szczegółowe informacje o systemie, m.in. pełna lista wszystkich Miejsc Obsługi Klienta viaTOLL są dostępne na stronie internetowej ViaToll.

Stawki opłaty elektronicznej uzależnione są od:

  1. klasy drogi, 
  2. maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
  3. klasy emisji spalin EURO.

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy GP i G lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Odcinki koncesyjne:

Podstawa prawna: Najważniejsze akty prawne odnoszące się do elektronicznego i manualnego systemu poboru opłat są dostępne na stronie internetowej ViaToll

Źródła: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury