Przepisy

Pakiet Mobilności opublikowany. Część przepisów zacznie obowiązywać już od 20 sierpnia 2020 r.

Zbiór aktów prawnych – TU 

Jest to ważna data, gdyż od niej będzie liczyć się vacatio legis czyli okres, po którym powyższe przepisy zaczną obowiązywać. Już 20 dni po opublikowaniu - czyli od 20 sierpnia br. - przewoźnicy będą musieli zacząć stosować zmienione przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynków kierowców, czyli rozporządzenia (WE) 561/06.

Przypominamy, że przepisy Pakietu Mobilności zaczną obowiązywać w różnym czasie. Przepisy zmienionych rozporządzeń (WE) 1071/2009 oraz 1072/2009 w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i rynku usług transportowych oraz przepisy lex specialis, czyli zmieniające dyrektywę 2006/22/WE, ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego, wejdą w życie 18 miesięcy po opublikowaniu, tj. w lutym 2022 roku.

Dodatkowe informacje i komentarze dostępne tylko dla członków ZMPD. 
Zaloguj się w naszym serwisie i kliknij link: Pakiet Mobilności przyjęty - komentarz ZMPD