Bezpieczny Kierowca

Francja: zakaz odpoczynku w kabinach pojazdów do 3,5 t

Artykuł L.3134-4 zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia kierowcy pojazdu o dmc do 3,5 t, używanego do przewozu drogowego, na czas dziennego i tygodniowego odpoczynku godnych warunków zakwaterowania poza pojazdem (z zachowaniem poszanowania godności oraz warunków sanitarnych). 

Kara za nieprzestrzeganie tych wymogów może sięgać nawet 1500 euro.