Zdrowie Kierowcy

Choroby kierowcy - Wzrok

Warunki pracy mające szkodliwy wpływ na zdrowie mogą skutkować wypadkami przy pracy lub mieć długoterminowe skutki i powodować choroby zawodowe oraz inne problemy zdrowotne. Jednymi z wielu możliwych czynników przyczynowych tych problemów, które mogą wpływać na ich przebieg, są środowisko lub sposób wykonywania pracy

 

Wzrok:

Zmysł wzroku jest jednym z ważniejszych narządów zmysłu człowieka, ponieważ dostarcza około 90% informacji o otaczającym nas świecie. Stan narządu wzroku ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego kierowania pojazdem. Funkcje narządu wzroku istotne dla kierowcy to ostrość wzroku, widzenie stereoskopowe,  pole widzenia, rozpoznawanie barw i widzenie zmierzchowe oraz wrażliwość na olśnienie. Zmęczenie narządu wzroku kierowcy może w istotny sposób wpływać na obniżenie wymienionych funkcji wzrokowych. Przyczyną mogą być tu zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim środowisko pracy, ale również przedmiot i charakter pracy, czas pracy, stres związany z prowadzeniem samochodu w rożnych warunkach drogowych i pogodowych. Należy pamiętać, że niewygodne stanowisko pracy wpływa na zmęczenie całego organizmu, a więc pośrednio na zmęczenie narządu wzroku. Czynniki środowiskowe - do których zaliczyć można temperaturę, ruch powietrza, wilgotność powietrza, klimatyzację, ogrzewanie czy zadymienie środowiska - mogą wpływać na zaburzenia stabilności filmu łzowego i powstawanie

zespołu suchego oka (ZSO). Bardzo istotnym czynnikiem zewnętrznym wpływającym na pracę układu wzrokowego jest oświetlenie, czyli natężenie światła, jasność bodźca, kontrast między bodźcem a tłem oraz czas obserwacji bodźca.

Ochrona oczu przed nadmiernym oświetleniem w ciągu dnia polega na zastosowaniu odpowiednich

 okularów przeciwsłonecznych, w których bardzo istotny jest odpowiedni kolor zabarwienia szkieł okularowych,

tak by zbytnio nie zmieniały barw otoczenia. Najlepsze rozpoznawanie barw zapewniają okulary wyposażone w szare filtry.

Zaburzenie widzenia zmierzchowego, tzw. ślepota zmierzchowa, jest po części odpowiedzialna za większą liczbę wypadków komunikacyjnych. Ze względu na zmianę subiektywnie postrzeganej jasności i szybkości ruchu obiektywnie tak samo jasnych powierzchni, kierowcy inaczej oszacowują odległość i prędkość niż podczas dnia, co staje się przyczyną wielu kolizji.

Subiektywne objawy zmęczenia mogą być przejściowe i jest to zamazywanie obrazu, ból oczu,

dwojenie i zaburzenie odległości. Z kolei stałe objawy to zmęczenie i wyczerpanie. Prawidłowa reakcja kierowcy zależy od: prawidłowego spostrzegania, wyboru i identyfikacji bodźców, na które napotyka w czasie jazdy, równomiernej podzielności uwagi i zdolności koncentracji, a także sprawnej koordynacji mięśniowo-ruchowej. Wczesne objawy zmęczenia oczu u kierowców to ociężałość powiek, osłabienie ruchów zbieżnych oczu, uczucie pod powiekami ciała obcego (piasku), podwójne widzenie i zez zbieżny. Z kolei późne objawy to uczucie zbyt szybkiej jazdy i objawy o charakterze halucynacji. Ponadto sprawność fizjologiczna oka ludzkiego pogarsza się znacząco wraz z wiekiem. Dotyczy to nie tylko upośledzenia sprawności akomodacji, ale także obniżenia zakresu percepcji barwnej, polegającej na zawężeniu odbieranego widma barwnego. Z tego też powodu tak ważne są badania okulistyczne dla kandydatów na kierowców i dla kierowców. Z jednej strony pozwalają one bowiem zwrócić uwagę na fizjologiczne i patologiczne zmiany, które zachodzą w układzie wzrokowym z wiekiem kierowców, z drugiej zaś — wykluczyć te osoby, których stan funkcji narządu wzroku może zagrażać bezpieczeństwu na drodze.