Fotoradary

Sąd Najwyższy: strażnicy mogą używać fotoradarów

Prokurator Generalny w kasacji zarzucał m.in. błędne uznanie przez sąd, że Straż Miejska uprawniona jest do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących. PG wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku sądu pierwszej instancji i umorzenie postępowania.

SN uznał, że w dniu wykroczenia strażnicy mogli robić zdjęcia ze stacjonarnego fotoradaru, a także po zmianach w prawie w 2010 r. w żadnym wypadku nie można twierdzić, że straż miejska takie prawo utraciła - wynika z uzasadnienia. Niestety wydaje się że wyrok ten może mieć podłoże polityczne!