Zdrowie Kierowcy

Zmiany w badaniach lekarskich i psychologicznych kierowców

W projekcie zrezygnowano ze wzorów skierowań oraz sposobu kierowania w drodze decyzji administracyjnej na badania lekarskie przez organ kontroli ruchu drogowego

       1. KIEROWCÓW
  • motorowerem,
  • pojazdem silnikowym lub
  • tramwajem,

jeżeli kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz

  1. osób posiadających prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do ich stanu zdrowia.

Ponadto kierowcy nie będą musieli obowiązkowo robić badań okulistycznych. Doprecyzowano również kwestię przeprowadzenia badań przez uprawnionego lekarza osób trwale uzależnionych od alkoholu oraz zrezygnowano z trybu przeprowadzenia badań w trybie odwoławczym.

W rozporządzeniu określono także stawki opłat za badania lekarskie osób ubiegających się o prawo jazdy. W przypadku kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T opłata wynosi 150 zł, a przy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+ E, D1 + E − 200 zł.

W nowym rozporządzeniu zrezygnowano także m.in. ze:

  • wzorów skierowań,

  • sposobu skierowań na badania psychologiczne.

Szczegółowo opisano sposób przeprowadzania badania psychologicznego. Badanie ma obejmować m.in. ocenę i opis osoby badanej pod względem sprawności intelektualnej oraz procesów poznawczych, a także osobowości i temperamentu warunkujących zachowanie człowieka w trudnych sytuacjach, np. stresie.

Istotną zmianą jest wprowadzenie jednolitej, sztywnej opłaty za przeprowadzenie badania. Za badanie podstawowe i odwoławcze będzie trzeba zapłacić 150 zł.

Pracownie wykonujące badania psychologiczne mają czas do 31 grudnia 2015 r. na dostosowanie swojej działalności do nowych wymogów.